De betaling van een seriekaart, strippenkaart of privélessen kan per bank of contant plaats vinden. Wanneer u kiest voor de bankbetaling wordt het geld overgemaakt op bankrekening nummer:
NL77 TRIO 0197 9641 09 tnv Al Nour Groningen

Informatie en opgave

info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

ps – ik reageer altijd maar check ook je spam als je nog geen antwoord hebt ontvangen.

*lessen van een seriekaart van te voren annuleren via e-mail, sms of telefoon
*privé lessen dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden

Informatie en opgave

info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

*Het wordt zeer op prijs gesteld dat je bij verhindering jezelf tijdig afmeldt. Je geeft hiermee anderen namelijk de gelegenheid gemiste lessen in te halen.
*Pilates Groningen heeft het recht om de trainingstijden, de indeling van de groepen en de tarieven op ieder moment te wijzigen. Je zult van wijzigingen tijdig op de hoogte worden gesteld.

Informatie en opgave
info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

*Met een seriekaart kun je een bepaald aantal Pilates trainingen van Pilates Groningen volgen.
*De seriekaart is geldig voor een bepaalde (beperkte) periode. De trainingen dienen in deze periode gevolgd te worden.
*De seriekaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
*Je hebt de mogelijkheid om binnen de geldigheid van de seriekaart een gemiste training in te halen.
*Inhalen van een gemiste training kan alleen in overleg.
*De administratie van Pilates Groningen is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven ritten.
*De seriekaart vervalt na het einde van de afgesproken periode. Restitutie van lesgeld of inhalen van trainingen buiten deze periode is niet mogelijk.

Informatie en opgave
info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

*Met een strippenkaart kun je 10 Pilates trainingen van Pilates Groningen volgen.
*De strippenkaart heeft een geldigheid van 12 maanden. De trainingen dienen binnen deze 12 maanden gevolg te worden.
*Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
*Na het volgen van een training wordt deze in mindering op de strippenkaart gebracht.
*De administratie van Pilates Groningen is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven strippen.
*Je wordt verzocht deelname aan een training minimaal 24 uur van te voren op te geven.
*Een strippenkaart geeft geen garantie dat er een plek beschikbaar is. Indien de groep vol zit kan helaas niet worden meegetraind.
*De strippenkaart vervalt na de afgesproken periode. Eventueel overgebleven strippen vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Informatie en opgave
info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

*Kunnen per keer worden afgesproken.
*Met een strippenkaart kun je 5 Pilates trainingen van Pilates Groningen volgen.
*De strippenkaart heeft een geldigheid van 6 maanden. De trainingen dienen binnen deze 6 maanden gevolg te worden.
*Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
*Na het volgen van een training wordt deze in mindering op de strippenkaart gebracht.
*De administratie van Pilates Groningen is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven strippen.
*De seriekaart vervalt na het einde van de afgesproken periode. Restitutie van lesgeld of inhalen van trainingen buiten deze periode is niet mogelijk.

Informatie en opgave
info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

*De Pilates lessen bij Pilates Groningen dragen bij en dienen ter bevordering van de gezondheid van de klant.
*Deelnemen aan de trainingen van Pilates Groningen zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de klant.
*Pilates Groningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen.
*Van klanten wordt verwacht dat ze accurate informatie verschaffen over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in hun gezondheid en fysieke gesteldheid.

Informatie en opgave
info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

  • Studio Nora Knol / Pilates Groningen en centrum Al Nour gaan zorgvuldig om met de ingevulde gegevens op het inschrijfformulier. Naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer worden alleen gebruikt voor de administratie van Studio Nora Knol / Pilates Groningen / Centrum Al Nour. Ze worden niet gedeeld met derden.
  • De nieuwsbrief versturen we alleen na gegeven toestemming. Je kunt je ten alle tijden weer afmelden van de nieuwsbrief.
  • Privacy verklaring Studio Nora Knol  (Pilates Groningen is onderdeel van Studio Nora Knol)
  • Privacy verklaring Centrum Al Nour

Informatie en opgave
info@studionoraknol.nl  of 06-2016 3298

STOTT PILATES ® in Groningen © 2022