Meer profijt van Pilates met een analyse van het postuur

Iedereen heeft een heel eigen bewegingspatroon dat ontstaan is in de loop van je leven. Dit patroon vormt zich aan de hand van je karakter en gedrag. Welke impulsen je volgt en op wat voor manier. Maar ook door je omgeving, de voorbeelden die je om je heen ziet. Het gezin en land waarin je geboren werd.

Houding en beweeglijkheid beïnvloeden elkaar. Als je je beweeglijkheid verbetert, verbeter je je houding en andersom. Een goede houding is niet iets vasts. Stabiliteit komt voort uit evenwichtige mobiliteit. Je bent voortdurend in beweging, je cirkelt als het ware steeds om je middenas. Je beweegt door je ideale postuur heen.

De houding en bewegingspatronen die je geleerd hebt, hoeven niet perse de gezondste of meest efficiëntste te zijn. Als klein kind vraag je je niet af of je op de juiste manier staat of beweegt. Je wilt gewoon dat speeltje hebben. En later in je leven kan er zoveel afleiding zijn dat je niet merkt hoe je beweegt, staat of zit. Tot het te laat is en je “plotseling” ergens last van krijgt.

Voor een goede toepassing van de Pilates oefeningen kan een postuur analyse nuttig zijn. Zodat je een idee krijgt waar je aan kunt werken om te verbeteren.

Bij een postuur analyse kijken we hoe je skelet gestapeld is en naar de mobiliteit van je wervelkolom. Je sterke en zwakke kanten. Zo’n postuur analyse is altijd een moment opname maar de ingesleten houdings- en bewegingspatronen worden zichtbaar. Aan de hand daarvan kan een uniek Pilates programma samen gesteld worden dat helpt om houding en beweeglijkheid te bevorderen.