Zin en onzin van bekkenbodem training – 2

Zaterdag 17 juni van 10.00-12.30 uur
De bekkenbodem is betrokken bij praktisch alle bewegingen die je maakt; lopen, zitten, staan, dansen, fietsen etc. Een duidelijk beeld van datgene wat je wilt gaan trainen helpt om dichterbij een vitale bekkenbodem te komen. Een goede bekkenbodem training is dynamisch, bouwt kracht op en vergroot de beweeglijkheid en elasticiteit.
Het hele systeem van botten, spieren, banden en organen moet op een gecoördineerde manier samenwerken. Effectieve coördinatie is alleen mogelijk op basis van waarneming en daar heb je lichaamsbewustzijn voor nodig.De organen in je bekken en hun onderlinge positie bepalen mede de vitaliteit, draagkracht en veerkracht van je bekkenbodem. Een aanwezige en levendige bekkenbodem ondersteunt je houding. Omgekeerd geeft een opgerichte houding je bekken en haar organen de kans om hun eigen aangeboren positie in te nemen.

Met focus, nieuwsgierigheid, verbeelding, muziek en beweging gaan we tijdens deze workshop op zoek naar de juiste manier om je bekkenbodem te trainen en hoe deze kennis toe te passen in het dagelijkse leven.

Waar en wanneer: zaterdag 17 juni van 10.00-12.30 bij Centrum Al Nour, Blekerstraat 17 in Groningen  Kosten: € 37,50

Docente: Nora Knol, gedipl. Bewegingspedagoge Franklin Methode®
Opgave: info@franklin-methode.nl of 06-20163298